VÄNSTERPARTIET I KALMAR LÄN

Vinstjakten i välfärden handlar om människosyn

Kaj Raving (V)

Kaj Raving (V)

Frågan om vinstjakten i välfärden handlar om kvalitet, men ytterst handlar det om demokrati och människosyn. Därför är det så viktigt att befria välfärden från vinstintresset. Vi ska vara trygga med att vi bemöts utifrån våra behov, inte utifrån hur lönsamma vi är. Välfärden ska styras av omtanke om oss som använder den, inte av jakt på vinster.

Ingenting talar för att privatiseringarna lett till bättre arbetsförhållanden för personalen eller högre kvalitét inom välfärden. Tvärtom. En ny rapport från Kommunal visar att de anställda i privat driven omsorg har genomgående sämre villkor och lägre löner än de som arbetar i kommunalt drivna verksamheter. De vinster som försvinner från välfärden motsvarar tiotusentals undersköterskor.

Men vinsterna är också en fråga om demokrati. För varje gång ett riskkapitalbolag tar över ett äldreboende blir demokratin lite svagare. Inflytandet över samhället kommer att handla lite mer om pengar. Det är ingen bra utveckling. Förutom att företaget då tar makten över själva verksamheten, så kommer de att vilja påverka politiken.

Idag kan vi se hur välfärdsföretagen plöjer ner stora summor pengar i kampanjen för att behålla vinsterna i välfärden. Det är det stora ekonomiska intressen som står på spel för bolag som vill fortsätta plocka ut pengar ur den svenska välfärden. Därför gör de sitt bästa för att påverka politiken. Exempelvis genom att med hjälp av bjudmiddagar få SD att byta ståndpunkt.

För att få en välfärd att lita på måste vi stoppa vinstjakten. Att ägare som bara är ute efter högsta möjliga vinst slutar att syssla med skola och vård är bra för kvaliteten i välfärden. Bara så kan vi se till att de som driver skola, vård och äldreomsorg gör det av rätt skäl. Girigheten ska aldrig få styra i välfärden. Det handlar om människosyn.

Kaj Raving (V)

Hög tid att regeringen satsar rejält på vården

Linda Fleetwood (V) Landstingsråd

Ska vi långsiktigt kunna finansiera den sjukvård som behövs för ett jämlikt och rättvist samhälle där medborgarna känner sig trygga behövs en uppgörelse med det skattesystem som borgarna riggade för de rikaste. Det kommer i längden inte att gå att bedriva en solidarisk politik med ett osolidariskt skattesystem. Det behövs finansiering i form av högre skatter för de som har allra mest.

Vänsterpartiet vill att Sverige ska ha världens bästa sjukvård och på många sätt är sjukvården i Sverige helt fantastisk. Det är få ställen i världen där det är tryggare att föda barn, behandlas mot svåra sjukdomar eller genomföra en transplantation av ett hjärta eller en njure. Dock vet vi att det samtidigt finns brister och stora behov, även här i Kalmar län.

Tack vare Vänsterpartiet har flera bra och viktiga satsningar gjorts på vården. De tio årliga miljarderna till välfärden gör såklart skillnad. Likaså den riktade satsningen med extra pengar till förlossningsvården och kvinnors hälsa och satsningen på ungas psykiska hälsa. Avgiftsfri mammografi, avgiftsfri vård för de äldsta och gratis medicin för barn är andra exempel.

För oss är det viktigt att satsa på sjukvården och det räcker inte med detta. Det är i vården och övrig välfärd som vi idag ser konsekvenserna av den borgerliga regeringens enorma skattesänkningar. Nu är det hög tid att regeringen tar sitt ansvar och satsar rejält på sjukvården. Inte minst krävs satsningar som tar sikte på glesbygdens särskilda utmaningar.

Vården i särskilt utsatta områden runt om i landet behöver få extra resurser. Det är där ohälsan är som störst och behoven av vård mest angeläget. Kanske skulle vi då kunna införa sex timmars arbetsdag på hälsocentraler och avdelningar i länet där det idag är problem att rekrytera personal? På andra håll i landet har detta visat sig vara en framgångsrik väg.

Ett annat område som behöver förstärkning är den förebyggande vården. Det är särskilt viktigt eftersom hälsan idag är mycket ojämlikt fördelad. Ett jämlikt samhälle skapar förutsättningar för att människor ska känna trygghet och må bättre, folkhälsan förbättras. Men ska vi ha råd med de satsningar som krävs så måste vi våga beskatta de rika.

Tyvärr har regeringen hittills vägrat göra något åt de grundläggande orättvisorna i skattesystemet. Det blir allt mer tydligt att de inte vill göra det som krävs för att komma tillrätta med ojämlikheten. För att bygga ett samhälle som är bra för alla, med en sjukvård att lita på, så kvävs att regeringen en gång för alla vågar göra upp med högerns skattesystem.

Linda Fleetwood (V), landstingsråd
Karin Rågsjö (V), sjukvårdspolitisk talesperson

Vill regeringen på allvar minska klyftorna?

Kaj Raving (V)

Kaj Raving (V)

Vänsterpartiet vill ha en politik som är till för alla, inte bara de rikaste. I våra förhandlingar med regeringen har vi också fått igenom flera viktiga välfärdsreformer. Men ska vi på allvar kunna rätta till de stora orättvisor som finns, som vi vill, så krävs det att man tar itu med det skattesystem som högern riggade för de rikaste. Hittills har regeringen tyvärr vägrat.

Nu hör vi allt oftare från socialdemokratiska ledare att det går bra för Sverige. Och det gör på många sätt. Sveriges ekonomi är stark, BNP växer, arbetslösheten sjunker och som land har vi aldrig varit så rika som nu. Men det är inte alla som får del av dessa rikedomar. Tvärtom så har vi under många år sett hur klyftorna bara ökar och ökar.

För medan vi har fler och rikare miljardärer än någonsin och storbankerna förra året gjorde hissnande 92 miljarder i vinst så är det många som lämnas efter. Fattiga pensionärer, ensamstående mammor m fl har visserligen fått det lite bättre tack vare vänsterpartiets framgångsrika förhandlingar med regeringen. Men de grundläggande orättvisorna består och klyftorna ökar.

För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att minska klyftorna i samhället och satsa på välfärden. Ekonomisk jämlikhet är avgörande för ett samhälles utveckling. Jag tror också att folk tycker det är rimligt att rika människor bidrar mer än idag till detta. Ändå har vi kvar ett skattesystem som högerregeringen riggade om för att gynna de rikaste.

När nu budgeten diskuteras har regeringen återigen chansen att se till att de rika får vara med och bidra till ett starkare samhälle. Vänsterpartiet vill se en ekonomisk politik som är bra för alla, inte bara för de rikaste. Nu är det upp till bevis för regeringen. Vill man på allvar minska klyftorna?

Kaj Raving (V)

Landstingets integrationsarbete uppmärksammas i EU

Linda Fleetwood (V), landstingsråd

Linda Fleetwood (V), landstingsråd

Att Landstinget i Kalmar län har arbetat bra med integrationsfrågor och varit framgångsrika i att ta tillvara på de resurser som de asylsökande är, det är inget nytt. I Sverige har landstingets arbete uppmärksammats åtskilliga gånger och fått stå modell när SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) visat på goda exempel. Nu har ryktet om detta framgångsrika arbete nått hela vägen till EU.

 – Det är ett fint erkännande för det goda arbete som görs i vårt landsting, säger landstingsrådet Linda Fleetwood (V) som bjudits ner till Bryssel för att berätta om framgångsreceptet.

Den 8-9 februari anordnar vänstergruppen i EU-parlamentet, GUE/NGL en konferens där ett av syftena är att visa på exempel på hur man framgångsrikt kan arbeta med flyktingmottagande. Linda Fleetwood har bjudits in för att tala om det arbete som Landstinget i Kalmar län bedriver.

Linda Fleetwood kommer bland annat att berätta om arbetet med hälsokontroller där man även identifierar asylsökande med sjukvårdskompetens. Dessa har sedan erbjudits språkkurser och praktik för att snabba på processen till svensk legitimation och möjlighet till anställning inom landstinget.

Samtidigt som Linda Fleetwood gläds åt att få dela med sig av framgångarna så oroas hon över att Migrationsverket väljer att helt plötsligt börja flytta människor från länet utan hänsyn till den integration som inletts. Detta ändrar återigen förutsättningarna för landstingets integrationsarbete och Linda är mycket kritisk till myndighetens agerande.

– Frågan är vad som händer med allt vårt goda arbete när nu Migrationsverket väljer att helt plötsligt börjar flytta på människorna utan en tanke på de som exempelvis har praktikplats inom landstinget. Det drabbar framförallt individerna, men även landstinget och länet i stort.

För ytterligare information kontakta
Linda Fleetwood, landstingsråd, 070 265 64 25
Kaj Raving, politisk sekreterare, 070 258 97 55

Pensionen måste vara trygg

Efter ett långt och strävsamt arbetsliv borde det vara självklart att man ska kunna gå i pension utan att behöva oroa sig för hur man ska klara sig ekonomiskt. Verkligheten idag ser inte alls ut så. Många, som trots att man gjort rätt för sig hela livet, kastas ut i ekonomisk otrygghet när sista kapitlet i livet närmar sig.

Från politiskt håll lyfts på senare tid låga pensioner och flera partier säger sig vilja göra något åt det. Inte minst är det ”pensionärsskatten” som man vill sänka. För de med de lägsta pensionerna skulle en sådan skattesänkning inte ge en enda krona mer i plånboken, istället skulle de med de högsta pensionerna gynnas mest.

Orsaken till att många idag inte kan leva på sin pension beror inte på ”pensionärsskatten”, utan på hur själva pensionssystemet är utformat. Istället för att vara ett system med fokus på att pensionen ska vara trygg och gå att leva på så är pensionen idag högst osäker.

Den som råkar välja fel fonder får lägre pension. Dessutom finns den så kallade ”bromsen” som gör att pensionerna plötsligt sänks om börsen går dåligt eller det genom politiska beslut saknas pengar i pensionssystemet. Pensionärerna får ensamma betala med otrygghet och sänkt inkomst för marknadens och politikens misslyckande, precis tvärtemot hur ett tryggt samhälle borde vara.

Vänsterpartiet har redan från början varit emot nuvarande pensionssystem, och vill istället att pensionen ska vara förutsägbar och trygg. Grunden måste vara att det ska gå att leva ett värdigt liv på sin pension. Den som varit sjuk, föräldraledig eller tvingats till arbetslöshet eller otrygga visstidsanställningar ska inte straffas med en pension det inte går att leva på.

För att lyckas med det krävs att vi sätter stopp för spekulationerna med våra pensionspengar som kostar miljarder i avgifter till fondförvaltarna. Men det måste också tillföras mer resurser till pensionssystemet genom politiska beslut om vi inte ska tvingas se ännu lägre och mer otrygga pensioner. Det är sanningen, som andra partier gör sitt bästa för att inte tala högt om.

Andra partier jagar småslantar och fortsätter påstå att vi bygger en gemensam framtid genom att sänka skatter. Det är en politik som i slutänden bara gynnar de som redan har så de klarar sig, och mer ändå. Vänsterpartiet däremot står kvar där vi stått i 20 år i denna fråga: en politik som garanterar en trygg pension. Den långsiktigheten kan man ha när man vet att det vi kämpar för är viktigt och rätt. Om det behövs kommer vi kämpa 20 år till.

Lars Johansson (V)
Peter Fjällgård (V)

Överklassens bidragstiggeri och skattesmitning måste stoppas

Per Gawelund (V)

Per Gawelund (V)

Det är sannerligen inte alltid lätt att vara en bra förälder.

Med alla sina brister och tillkortakommanden försöker nog de flesta mammor och pappor ge sina barn en god och kärleksfull uppväxt. Många föräldrar har återkommande samtal med sina barn om moral, att göra rätt för sig och ta ansvar för sina handlingar. Har man smutsat ner eller gjort något fel smiter man inte undan eller skyller på någon annan. De flesta föräldrar verkar ha målsättningen att främja sina barn till trygga, självständiga och ansvarsfulla människor.

Men det finns en grupp i samhället där många barn i generationer växer upp med helt andra normer och värderingar. De bor ofta i kraftigt segregerade förorter. Det organiserade tiggeriet av olika bidrag uppmuntras av familjen. Att systematiskt trixa med skatten verkar vara mer regel än undantag. Inom gruppen finns det extrema element som till och med skryter om hur de smiter från skatten och på andra sätt lurar samhället på pengar.

Från statistik går det att utläsa att vissa typer av ekonomiska brott är kraftigt överrepresenterade hos dessa människor och bostadsområden.

Denna roffarkultur indoktrinerar tidigt barnen med att gruppmedlemmarna inte behöver rätta sig efter majoritetssamhällets lagar och regler. Istället har de skapat en egen hederskodex. Många föräldrar vägrar dessutom att låta sina barn integreras i övriga samhället och placerar därför barnen i särskilda homogena skolor. Slutenheten och föraktet mot andra utanför gruppen har skildrats i många avhandlingar och dokumentärer.

Dessa parallella världar splittrar samhället. Detta är illa nog men vad värre är att vi riskerar ännu en förlorad generation barn. Så här kan det inte fortsätta. Oskyldiga barn ska inte straffas och stigmatiseras för att deras föräldrar har ett omoraliskt leverne.

Många etablerade politiker och andra makthavare försöker bagatellisera, skönmåla eller till och med förneka problemen. Vänsterpartiet är det enda parti som vågar stå upp och säga sanningen.

I klartext. Överklassens bidragstiggeri och skattesmitning måste stoppas. När andra partier hymlar och fegar ur har Vänsterpartiet viljan och de konkreta lösningarna på problemen. Med oss blir det förändring på riktigt.

Barn ser, lär och tar efter vad deras föräldrar och omgivningen gör. Alla barn har rätt till en god uppväxt med sunda förebilder. Detta gäller även barnen i överklassen.

Per Gawelund (V)

En jämlik hälsa ska gälla alla

Onsdag den 11 januari tas ett bokstavligen livsviktigt beslut i Sveriges riksdag. Då trycker vi på JA för att ta bort vetorätten för kommuner när det gäller sprututbyte för dem av oss som kämpar med ett beroende av narkotika. Vetorätten innebär att kommunerna har kunnat säga nej till sprututbyte trots att landstinget vill driva det. Nu är det äntligen slut med det. En jämlik hälsa ska gälla alla.

Landstinget i Kalmar län var ett av de första i Sverige att erbjuda sprututbyte för drogmissbrukare. Det har visat sig vara en framgångsrik väg. Det är idag ett självklart verktyg för att minska smittspridning (hiv, hepatit) men är också en hälsopolitisk åtgärd för att erbjuda alla övriga medicinska, sociala med flera insatser som människor med missbruk kan ha behov av.

Sedan starten för snart fem år sedan har tusentals rena sprutor delats ut. Med enkla medel och till en liten kostnad kan man rädda liv på många unga människor som i dag lever med missbruk. Sprutbyte är också ett viktigt sätt för att nå människor som injicerar droger. Det kan vara avgörande för att unga missbrukare får den hjälp och den motivation de behöver för att ta sig ur missbruket.

Landstinget i Kalmar län var ett av de första i Sverige att erbjuda sprututbyte för drogmissbrukare. När Vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson Karin Rågsjö besökte Kalmar 2015 så passade landstingsrådet Linda Fleetwood på att visa upp det framgångsrika arbetet. Nu öppnas det äntligen upp för att fler landsting och regioner ska kunna driva sådana program.

Vi i Vänsterpartiet har varit starkt pådrivande i frågan i 10 år. Men i delar av landet anses metoden fortfarande kontroversiell och motarbetas. Vi har debatterat, kampanjat och drivit frågan i alla instanser och det känns bra att äntligen vara framme vid ett viktigt delmål. Samtidigt är det ett misslyckande att beslutet har fått vänta så länge; moraliskt, mänskligt, vetenskapligt.

Hur många har fått hiv på vägen? Hepati C? 1000- tals! Hur många har dött i onödan? Vilka bär ansvar för sjukdom och död? Vi menar att de politiker som ihärdigt fortsatt att basunera ut att sprututbyte betydde fler missbrukare, som inte såg beroende män och kvinnor som människor utan som ”knarkare”, bär ett tungt ansvar.

Det är inte rimligt att politiker har kunnat förvägra smittskydd för personer som injicerar droger. Ofta har debatten vulgariserats och sprututbyte målats ut som ingången till legalisering av narkotika, ett vilseförande argument som använts sedan 2006 när lagen om sprututbyte kom. Det påstås också att fler skulle missbruka om det fanns ett sprututbyte. Myter som har spridits fritt i 20 år.

Det finns en respektlöshet hos de politiker och även tjänstemän som fortsätter att ignorera den forskning och erfarenhet som finns i världen, Europa och i Sverige om värdet av sprututbyte. Stigmatiseringen av gruppen som injicerar droger är i det närmaste total. För oss i Vänsterpartiet innebär nollvisionen att noll personer som injicerar droger ska dö på grund av sitt missbruk.

Vi måste vända den negativa utvecklingen vi ser på hela missbruksområdet i Sverige. Och vi kan börja med att ändra lagstiftningen för sprututbyte. Allt färre injicerar narkotika i Sverige men dödligheten hos gruppen som injicerar har fördubblats på femton år. Att 800 personer varje år har infekterats av hepatit C är inte humant och krockar med kravet på jämlik hälsa.

Vänsterpartiet vill gå ett steg längre den 11 januari och även ta bort bosättningskravet; det vill säga att du måste vara folkbokförd på den ort där du kan byta sprutor. Regeringens förslag om bosättningskravet har också fått kritik av såväl Folkhälsomyndigheten som Kriminalvården, Läkarförbundet och flera universitet.

Vi delar deras kritik. Bosättningskravet skapar onödiga problem och kommer snarare att verka kontraproduktivt. Tillgänglighet är centralt i sprututbytesverksamheten och tillgång på vård ska inte bero på bostadsort eller eventuell brist på bostad. Det bör vara möjligt att söka sprututbyte också där en inte är folkbokförd. Fler brukare ska kunna erbjudas ett liv utan hiv och hepatit.

Vänsterpartiet anser att det behövs en politik med udden mot stigmatiseringen av brukare. En politik som inte handlar om legalisering men vänder sig mot diskriminering. En politik som vänder den utveckling vi har i Sverige på narkotikaområdet. Att göra som Landstinget Kalmar län och säga ja till sprututbyte är en viktig del av den vändningen.

Karin Rågsjö, Vårdpolitisk talesperson (V)
Linda Fleetwood, landstingsråd (V)

Vi accepterar inga privata gräddfiler till vården

Linda Fleetwood (V), landstingsråd

Linda Fleetwood (V), landstingsråd

Ska vi ha två filer in i sjukvården? En för vanligt folk och en gräddfil via privata sjukförsäkringar? Ska vissa kunna få en gräddfil in på våra sjukhus för att de har råd att betala? Ska vi kanske införa dubbla väntrum? En sån tudelning av vården, där vissa ges en gräddfil till vård, medan andra – ofta de med större vårdbehov – får vänta, borde självklart betraktas som ett jättekliv bort från den svenska välfärdsmodell som får alla landstingspolitiker att rygga tillbaka.

Men ett av Alliansens viktigaste besked vid senaste landstingsfullmäktige var att de tycker att det finns ”överkapacitet inom ortopedin och kirurgin” och att de därför vill öppna upp våra sjukhus för ”annan utförare”. Det vore steg i en hittills otänkbar utveckling som vi nu ändå ser hända i borgerligt styrda landsting. I Stockholm öppnar Alliansen upp för de kommersiella krafterna på alla sjukhus. De ska ta emot försäkringspatienter och därmed tränga ut de vanliga landstingspatienterna.

Vänsterpartiets utgångspunkt i all politik är att bygga ett samhälle som håller ihop. Där orättvisa livsvillkor utjämnas och samhällsklyftor motverkas. Vårt övergripande mål i landstinget är en jämlik hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, med god tillgänglighet som finansieras solidariskt och fördelas efter behov. Det ska aldrig vara individens plånbok eller val som avgör tillgången på den vård hen behöver. Vi accepterar inte en uppdelning i landstingspatienter och försäkringspatienter.

Landstinget i Kalmar län ska erbjuda en sammanhållen hälso- och sjukvård som bygger på samarbete, inte konkurrens och som utgår från invånarnas behov, inte efterfrågan. Den gemensamma välfärden, där sjukvården är grunden, är ingen marknad där invånarna förminskas till kunder. Vården ska ske på lika villkor, oavsett inkomst eller bakgrund och privata försäkringar ska inte kunna ge förtur. Vi kommer aldrig acceptera privata gräddfiler till vården.

Linda Fleetwood (V), landstingsråd

Ett läkarbesök är inte en tröja

Få saker är så provocerande som vinstivrare i den offentliga sektorn, eller det som borde vara den offentliga sektorn. Folk som tycker att skolor, sjukhus och klädbutiker bör spela enligt samma regelverk.

Den utredning som regeringen låtit göra, efter påtryckningar från Vänsterpartiet och med tydligt stöd i opinionen, visar på hur Sverige kan bli lite mer som alla andra länder ute i vår värld. Att Sverige som enda land i världen tillåter fria vinstuttag i skolor är inte bara obehagligt utan också ett hån mot alla oss som betalar skatt. När vi betalar skatt vill vi att den ska finansiera sådant som vägbyggen, kollektivtrafik, skolor, sjukvård och andra verksamheter som gör att samhället fungerar på bästa möjliga sätt och att vardagen flyter på.

De så kallade välfärdsföretagen, aktieskolorna och vinstvårdarna drivs inte främst med privata medel. Pengarna som kommer in i dessa verksamheter är skattepengar, men det överskott som verksamheterna genom ”besparingar” lyckas generera hamnar i fickorna på ägare. Så tas skattemedel för att öka på privata förmögenheter.

Skattemedel bör istället användas för att bekosta välfärden. Den ”vinst” som en del verksamheter lyckas generera bör inte vara en målsättning, istället bör besparingar i vissa delar av verksamheten användas för att bekosta satsningar på andra delar av verksamheten. I många fall bör de besparingar vi ser idag rakt av undvikas, ofta handlar besparingarna om att dra ned på löner och anställningsvillkor. Tanken att stressade och oroliga människor gör ett bättre jobb är som ett dåligt skämt.

Det föreslagna i utredningen är inte något vinststopp, utan förslaget innefattar att vinst bara ska kunna göras på de pengar som någon själv satsat. Alltså kan företagaren fortfarande göra vinst, men inte med skattemedel som insats. Det föreslås också en begränsning av vinstuttaget. Även på det kapital som själv satsas i dessa företag, det är ett minst sagt rimligt sätt att göra branschen mindre attraktiv för företag vars grundidé är att tjäna pengar på det som andra är beroende av, det vill säga utbildning och sjukvård.

Ett läkarbesök är inte en tröja.

Josefin Hellvin (V)
Bertil Dahl (V)
Leila ben Larbi (V)
Liselotte Ross (V)
Sebastian Hellvin (V)

Självklart ska banker vara skyldiga att hantera kontanter

Kaj Raving (V)

Kaj Raving (V)

Vänsterpartiet vill att bankerna ska bli skyldiga att hantera kontanter på ett enkelt, säkert och smidigt sätt, så länge kontanterna finns kvar. Det är inte rimligt att bankkunderna inte själva får bestämma över sina egna pengar, som vi nyligen kunde läsa om. När Lions ville sätta in de pengar som de hade fått in på sin julmarknad i Kalmar och som skulle gå till välgörande ändamål så vägrade banken. Det var nämligen kontanter.

Allt fler banker har helt upphört med kontanthantering eller infört restriktioner för hur man får ta ut och sätta in sina pengar på banken. Denna utveckling har gått mycket snabbt. Så sent som 2009 hade alla bankkontor kvar sin kontanthantering. Dagens situation drabbar många, inte bara Lions. Bankerna som mer eller mindre vägrar att ta emot kontanter innebär att företag och föreningar inte kan bli av med dagskassor eller insamlingar på ett enkelt och säkert sätt.

Störst är problemet på landsbygden då det är långt emellan de bankkontor som finns. Är då det närmaste bankkontoret ett kontantlöst så ställer det till det. Småföretagare kan få åka många mil i veckan för att kunna sätta in sina dagskassor eller kunna växla. Oron finns hos många småföretagare när de inte vet om de kommer kunna fortsätta med sitt företag då det blir allt svårare att upprätthålla sin verksamhet när tillgången till kontanter beskärs för företagaren och kunden.

Att bankerna slutar med kontanter är lite som att apoteken skulle sluta med medicin. Visst, ny teknik kommer lösa en del av problemen men många kommer inte kunna använda den än på länge. Andra behöver kunna se hur mycket pengar de har i plånboken för att kunna klara av att hantera sin ekonomi. Föreningar vill kunna bedriva julmarknader, driva bingoverksamhet, ha lotteriförsäljning och kunna sälja fika vid sina arrangemang. Ska bankerna få bestämma om de ska få göra det?

Det tycker inte Vänsterpartiet. Därför kräver vi att lagstiftningen ändras så bankerna tvingas hantera kontanter. Det kan inte vara meningen att de besluten ska ligga i stora privata affärsbankers slutna styrelserum och styras av privata vinstintressen. Vi vill ha en ekonomi för alla och då kan inte bankerna tillåtas styra över hur vi ska få använda våra egna pengar eller besluta om kontanterna ska avskaffas eller inte.

Kaj Raving (V)

1 2 3 76

Följ oss på Facebook

Ung Vänster

Ung Vänster

Jonas Sjöstedt Blogg

Jonas Sjöstedt Blogg

Arkiv