2018-03-26
Med kortare arbetsdag orkar vårdpersonalen

Med kortare arbetsdag orkar vårdpersonalen

På ortopedkirurgiavdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal hade man för tre år sedan en situation som känns igen från stora delar av sjukvårdssverige. Man hade nämligen bestående svårigheter att rekrytera och även behålla de anställda. Man har dock hittat en lösning på problemet, en lösning som vi i Vänsterpartiet vill prova här i landstinget i Kalmar län. Vi i den rödgröna majoriteten har länge arbetat för att på olika sätt förbät...
2018-03-22
Friskolors drivkraft ska inte vara pengar

Friskolors drivkraft ska inte vara pengar

”Miljoner i bidrag – miljoner i vinst.” Detta är rubriken till en artikel i Lärarnas tidningen nr 15, 15 december 2017 – 18 januari 2018. Innehållet i artikeln har gjort mig och bör göra ...
2018-03-19
Kaj Raving – partiledningens udda fågel

Kaj Raving – partiledningens udda fågel

Kaj Raving är metallarbetaren som blev facklig, som blev medlem i Vänsterpartiet, som blev ordförande och fritidspolitiker för att sen fortsätta som heltidspolitiker, bli en del av partiledningen...
2018-03-14
Återupprätta Samhalls samhällsuppdrag

Återupprätta Samhalls samhällsuppdrag

Den svenska välfärden byggdes med en tydlig bild av att alla har rätt till en plats där man kan bidra till samhällsbygget efter sin egen förmåga. Statligt ägda Samhall har varit en del av dett...
2018-02-26
Tänderna är en del av kroppen

Tänderna är en del av kroppen

Tänderna är en del av kroppen, det är självklart för de flesta. Då borde inte rätten att ha råd med tandvård skilja sig från rätten till hälso- och sjukvård. Men det gör den idag och tä...