2018-03-19
Kaj Raving – partiledningens udda fågel

Kaj Raving – partiledningens udda fågel

Kaj Raving är metallarbetaren som blev facklig, som blev medlem i Vänsterpartiet, som blev ordförande och fritidspolitiker för att sen fortsätta som heltidspolitiker, bli en del av partiledningen och som nu, för tredje gången gillt, satsar på en plats i riksdagen. Vi träffar Kaj på Kullzenska caféet i Kalmar. Det är måndag och dagen efter Vänsterpartiets 42:a kongress och själv beskriver han sig som post kongress, men som trots helgens eskapader är på märkba...
2018-03-14
Återupprätta Samhalls samhällsuppdrag

Återupprätta Samhalls samhällsuppdrag

Den svenska välfärden byggdes med en tydlig bild av att alla har rätt till en plats där man kan bidra till samhällsbygget efter sin egen förmåga. Statligt ägda Samhall har varit en del av dett...
2018-02-26
Tänderna är en del av kroppen

Tänderna är en del av kroppen

Tänderna är en del av kroppen, det är självklart för de flesta. Då borde inte rätten att ha råd med tandvård skilja sig från rätten till hälso- och sjukvård. Men det gör den idag och tä...
2018-02-11
Ska välfärden vara till för dig?

Ska välfärden vara till för dig?

Fredagen den 19 januari lade regeringen och Vänsterpartiet fram en lagrådsremiss om hur vinstjakten inom skolan och socialtjänstens områden, till exempel äldreomsorgen, ska försvinna. Alla parti...
2018-02-02
70 nya miljoner till vården i Kalmar län

70 nya miljoner till vården i Kalmar län

Du ska kunna lita på att vården finns när du behöver den. Nu får Landstinget i Kalmar län 70 miljoner av de vårdmiljarder som Vänsterpartiet har drivit igenom i budgeten. Vi vet och ser att pe...