• Hem
  • Om distriktet
sida

Om distriktet

Vänsterpartiet Kalmar län är ett av 25 distrikt i Vänsterpartiet. Distrikten är länken mellan ’riks’ och lokalföreningar, mellan nationell, regional och lokal politik. Distriktets uppdrag är att stötta lokalföreningarna och bedriva utbildning för våra medlemmar för det har vi en anställd administrativ sekreterare. Distriktets roll är även som uppdragsgivare och bollplank till regiongruppen.

Vi har 12 lokalföreningar i varierande storlek med olika förutsättningar både politiskt och organisatoriskt.

Distriktsstyrelsen består av 11 ledamöter och 7 ersättare och väljs varje år på vår distriktsårskonferens

Vi har vårat kansli i Kalmar på Stagneliusgatan 31, vi delar lokalerna med Kalmar lokalförening och Ung vänster Kalmarsund. Du är välkommen att besöka oss och engagera dig! Vi finns ofta på plats vardagar mellan klockan 8:00-16:00. 

 

Läs mer om:

Kopiera länk