Nyheter

Vi har inte råd med flera råd

När gamla samarbeten i landstinget bryts upp och nya bildas så vill man också utöka antalet heltidspolitiker. Därmed bryts löftet att den nya politiska organisationen inte skulle kosta mer. Detta är något som Vänsterpartiet inte kan acceptera. Istället lägger man ett förslag som skulle innebära färre heltidspolitiker och fler fritidspolitiker.

– Det är inget vi själva skulle vinna på eftersom dessa platser inte skulle tillfalla oss. Det handlar istället om respekt för demokratin och inte minst om respekt för skattebetalarna, säger Vänsterpartiets landstingsråd Linda Fleetwood.

När beslutet togs om den nya politiska organisationen i Region Kalmar län så utgick den från två principer som samtliga partier var eniga kring: 

1. Den nya politiska organisationen skulle inte kosta mer än vad de gamla organisationerna kostat ihop.

2. Alla partier i fullmäktige skulle beredas insyn och goda möjligheter att arbeta politiskt.

Vänsterpartiet påtalade i förhandlingarna att vi helst ville se fler fritidspolitiker och färre heltidspolitiker, men slutförslaget innebar att nämnderna fick färre ledamöter och ersättare än vad som de flesta partier egentligen ansåg vara optimalt. 

– Att vi ändå till slut accepterade det förslag som lades fram var för att beslutet skulle nå enighet och på grund av löftet att kostnaderna för den politiska organisationen inte skulle öka. För oss är det viktigt att vi står fast vid det löftet, inte minst med respekt för skattebetalarna, säger Linda Fleetwood.

Genom beslutet att utöka den politiska organisationen med ytterligare två regionråd så bryts löftet. Samtidigt måste vi ta hänsyn till att det aktuella politiska läget efter valet är förändrat och de två tidigare blocken brutits upp. Både majoritet och oppositionen har förändrats.

I det rödgröna blocket finns endast Vänsterpartiet kvar, då Miljöpartiet inte längre har plats i fullmäktige och Socialdemokraterna har sökt sig högerut. Av den tidigare Alliansen kvarstår Moderaterna och Kristdemokraterna då Centerpartiet och Liberalerna nu valt att samarbeta med Socialdemokraterna.

Kopiera länk