sida

Stadgar och partiprogram

 


 

   

Stadgar för Vänsterpartiet

Partiets organisation och stadgar är utformade för att skydda och utveckla den inre demokratin och säkerställa alla medlemmars rätt att delta i utformandet av partiets verksamhet och politik.

Klicka här för att ladda ner Vänsterpartiets stadgar (PDF). 

   

Vänsterpartiets partiprogram

Det här är Vänsterpartiets partiprogram och det är partiets viktigaste dokument. Det innehåller de värderingar, teoretiska utgångspunkter och principiella ställningstaganden som ligger till grund för Vänsterpartiets praktiska politik.

Klicka här för att ladda ner Vänsterpartiets partiprogram (PDF).

   

Vänsterpartiets partiprogram på lättläst svenska

Det här är Vänsterpartiets partiprogram på lättläst svenska. 

Klicka här för att ladda ner Vänsterpartiets partiprogram på lättläst svenska (PDF).

 

Kopiera länk