Politik A-Ö

Politik A-Ö


A

  
A-kassan/Arbetslöshetsförsäkringen
 
Abort
 
Afghanistan
  
Alkohol
 
Anställningstrygghet
 
Antirasism
 
Apoteket
 
Arbetskraftsinvandring
  
Arbetslösheten

B

 

Banker
 
Barn och ungas rättigheter
 
Barnbidrag
 
Barnfattigdom
 
Bemanningsföretag
 
Betyg
 
Biologisk mångfald
 
Bistånd
 
Bolån
 
Bostäder
 
Brott och straff

C

 

Cykel

D

 

Djurskydd

E

 

Ekologisk mat
 
Energi
  
Ensamstående föräldrar
 
EU
 
Euron

F

 

Feminism
 
Fildelning
 
Fiske
 
Flyktingpolitik
 
FN
 
Föräldraförsäkringen
 
Förmögenhetsskatt
 
Förskolan
 
Försvaret
 
Funktionsnedsättning

G

 

Gymnasieskolan

H

 

Handelspolitik
 
HBTQ
 
Högskolan

I

 

Idrott
 
Industrin
 
Integration
  
Integritet
 
Israel och Palestina

J

 

Järnväg
 
Jobben
 
Jordbruk och mat

K

 

Kärnkraft
 
Kemikalier
 
Klimat
 
Kollektivtrafik
 
Kriminalvård
 
Kultur

M

  

Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer
 
Miljö
 
Missbruk och beroende
 
Monarkin

N

 

Narkotika
 
Nato

P

 

Penningpolitiken
 
Pensionärsskatt
 
Pensioner
 
Politikerlöner & partiskatt
 
Prostitution
 
Psykisk ohälsa
  
Public service

R

 

Reklam
 
Rovdjur
 
RUT-bidraget

S

 

Sjöfart
 
Sjukförsäkringen
 
Sjukvård
 
Skatteflykt
  
Skatter
 
Skolan
 
Småföretagen
 
Socialpolitik
 
Syrien

T

 

Tandvård
 
Tobak

U

 

Ungdomsarbetslöshet

V

 

Våldsbejakande extremism och terrorism
 
Välfärd
  
Vapenexport
 
Vinst i välfärden

Ä

 

Äldreomsorg

Ö

 

Överskottsmålet

Läs mer…