Valkonferens 2017

Valkonferens 2017


Välkommen! 

Hjärtligt välkommen till Vänsterpartiet Kalmar läns valkonferens 11 november! Platsen är mitt i länet på Mönsterås bio. På förmiddagen utses de kamrater som ska representera Kalmar län på partikongressen 2018. På eftermiddagen ska distriktets riksdags- och regionlista fastställas. Alla medlemmar i Vänsterpartiet Kalmar län är välkomna och båda konferenserna är öppna för åhörare.

➤ DATUM: lördagen 11 november
➤ PLATS: Mönsterås, Mönsterås Bio, Sandgatan 1
➤ TID: kl. 10:00-16:00


Valkonferens: kongressombud

På denna konferens kommer Kalmar läns ombud till partiets kongress i Karlstad 9-11 februari 2018 att väljas. Alla medlemmar i Vänsterpartiet Kalmar län har rösträtt i valet av kongressombud. Distriktet betalar resa och mat för närvarande medlemmar. 

➤ TID: kl. 10:00-12:00


Valkonferens: riksdags- och regionlistor

På denna konferens kommer Kalmar läns riksdagslista och länets samtliga sex regionlistor samt regionråd (tidigare landstingslistor och landstingsråd) att väljas. Valen kommer ske via ombud utsedda av länets partiföreningar. Distriktet betalar resa och mat för närvarande ombud samt för två suppleanter från varje partiförening.

➤ TID: kl. 13:00-16:00


Nominering

1 oktober avslutades nomineringstiden. Vid frågor angående valet kontakta valberedningens sammankallande Lena Granath.

Mobil: 070-236 45 36
E-post: [email protected]

Utskickade konferenshandlingar: