Våra kamrater

Våra kamrater


Ung Vänster är vänsterpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialistiskt och feministiskt förbund som består av ungdomar som vill kämpa för ett bättre liv, för rättvisa och solidaritet.

Ung Vänster Kalmarsund organiserar ungdomar i kamp för socialism och feminism i södra Kalmar Län samt på Öland.

Besök deras Facebooksida:
Facebook


Vänsterns Studentförbund (VSF)  är ett självständig, partipolitisk obundet, studentförbund som vill samla en bred vänster. Vi organiserar studenter och doktorander i kampen för ett klasslöst, demokratiskt samhälle fritt från könsförtryck och rasism.

Du som är fackligt aktiv och har uppdrag i en fackförening och samtidigt är medlem i Vänsterpartiet behövs i vårt fackligt-politiska nätverk.

Hbtq-Vänstern är Vänsterpartiets nätverk för hbtq-personer och personer som är engagerade i hbtq-frågor.

Vänsterpartiets Klimat- och Miljönätverk lyfter partiets klimat- och miljöfrågor och vad som görs på EU-nivå, i riksdag, landsting och kommuner.

Nätverket skall verka som en plattform för lokala och regionala sammanslutningar samt enskilda medlemmar i vänsterpartiet som är intresserade av miljö- och klimatrelaterade frågor.


Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) är en partipolitiskt obunden grupp som ställer upp i val till kyrkliga förtroendeuppdrag. 

Flamman är en oberoende socialistisk nyhetstidning, utgiven sedan 1906.