Våra kamrater

Våra kamrater


Ung vänster

Ung Vänster är vänsterpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialistiskt och feministiskt förbund som består av ungdomar som vill kämpa för ett bättre liv, för rättvisa och solidaritet.

 

Vänsterns studentförbund

Vänsterns Studentförbund (VSF)  är ett självständig, partipolitisk obundet, studentförbund som vill samla en bred vänster. Vi organiserar studenter och doktorander i kampen för ett klasslöst, demokratiskt samhälle fritt från könsförtryck och rasism.

 

Nätverk och övriga kamrater

Du som är fackligt aktiv och har uppdrag i en fackförening och samtidigt är medlem i Vänsterpartiet behövs i vårt fackligt-politiska nätverk.

 

Hbtq-Vänstern är Vänsterpartiets nätverk för hbtq-personer och personer som är engagerade i hbtq-frågor.

 

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) är en partipolitiskt obunden grupp som ställer upp i val till kyrkliga förtroendeuppdrag.

 

Flamman

Flamman är en oberoende socialistisk nyhetstidning, utgiven sedan 1906.