sida

Uppdrag i landstinget

Valda för perioden 2014-2018. Klicka på namnet för mer info om varje företrädare.


Landstingsfullmäktige

Linda Fleetwood, ledamot
Anders Svensson, ledamot
Leif Svensson, ledamot
Lena Granath, ledamot
Ragnar Olsson, ersättare (gruppordförande)
Hélène Carlsson, ersättare
  Josefin Edvardsson-Källkvist, ersättare
  Mariann Gustafsson, ersättare
  Daniel Miletic, ersättare
  Hans Lange, ersättare
Ylva Bengtsson, ersättare

Landstingsråd

Linda Fleetwood

Landstingsstyrelsen

Linda Fleetwood, ledamot
Ragnar Olsson, ersättare

Kulturnämnden

Anders Svensson, ledamot

Patientnämnden

Hélène Carlsson, ledamot

Regionsjukvårdsnämnden/Samverkansnämnden

Linda Fleetwood, ersättare

Delegationen för sjukhusvård och regionsjukvård

Leif Svensson, ledamot
Hélène Carlsson, ersättare

Delegationen för psykiatrivård

Linda Fleetwood, ordförande

Delegationen för primärvård och folktandvård

Anders Svensson, ledamot
Daniel Miletic, Ersättare

Personaldelegationen

Ragnar Olsson, ledamot
Anders Svensson, ersättare

Forsknings- och utvecklingsdelegationen (FoU)

Linda Fleetwood, ledamot

Folkhälsoutskottet

Linda Fleetwood, ordförande
Leif Svensson, ersättare

Medborgarutskottet

Anders Svensson, ledamot
Josefin Edvardsson-Källkvist, ersättare

Landstingets revisorer

Tommy Ejnarsson, ledamot

Folkhögskolestyrelsen

Linda Fleetwood, ordförande

Trafikstyrelsen för kollektivtrafiken i Kalmar län

Lena Granath, ledamot
Ragnar Olsson, ersättare

Funktionshinderrådet i Kalmar län

Linda Fleetwood, ersättare

Pensionärsrådet i Kalmar län

Linda Fleetwood, ersättare

Regionförbundets styrelse i Kalmar län

Lena Granath, ledamot
Lena Granath, ledamot
Landstingsgruppen Landstingskansliet

 

Kopiera länk