Kampanj – Polens sak är vår

Kampanj – Polens sak är vår

Landstingsråd Linda Fleetwood presenterar kampanjen:

Vänsterpartiet Kalmar län driver just nu en kampanj för att stötta polska kvinnors rätt till sina kroppar.

På 60- och 70-talet åkte många svenska kvinnor till Polen för att genomföra laglig och säker abort. För oss i Sverige är det idag självklart att kvinnor bestämmer över sin egen kropp. Så är det inte i Polen. I Polen har aborträtten inskränkts till att bli en av Europas strängaste. Den polska regeringen vill dessutom göra ytterligare inskränkningar.

Nu är det vår tur att ställa upp. Vänsterpartiet i Kalmar län har därför tillsammans med angränsande distrikt och Vänsterpartiet i EU dragit igång en kampanj med syfte att dels samla in pengar till information om sexuella och reproduktiva rättigheter i Polen och dels att lyfta frågan om rätten till abort i allmänhet och situationen för polska kvinnor i synnerhet.


Swisha solidaritet

Swisha ditt bidrag till 123 056 24 70 och märk meddelandet ”Polen”. Du väljer själv hur mycket du vill bidra med. Pengarna går oavkortat till att stötta organisationer i Polen som arbetar med sexualupplysning och kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa.

Om du saknar Swish använd Vänsterpartiet Kalmars Plusgiro: 679 146-1. Skriv ”Polen” i raden för OCR/text.

Varmt tack för ditt bidrag!


Uppmärksamma frågan

Debattartikel
Läs Linda Fleetwoods debattartikel och hjälp till att uppmärksamma frågan genom att dela och sprida den via sociala medier. Klicka på bilden.

Artikeln har även blivit publicerad i:

 

Kvinnocafé
Som ett led i att uppmärksamma den försämrade situationen i Polen anordnades ett kvinnocafe den 4 maj i Kalmar.  Irena Tyszko från polska vänsterpartiet Razem berättade om hur en av Europas hårdaste abortlagar håller på att skärpas ytterligare.

Denna träff blev uppmärksammad i Östran. Om du är prenumerant kan du läsa artikeln i:

 

 


Mer info

För mer information mejla [email protected]

eller klicka på knappen om du vill komma i kontakt med företrädare för Vänsterpartiet Kalmar län.

Kontakt

 


Feminism

Malin Björk (V), Europaparlamentariker

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Det betyder att vi vill att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter och möjligheter. Vår feministiska politik genomsyrar alla våra politiska förslag och syftar till att vi ska uppnå jämställdhet. För jämställdhet är inte något som kommer av sig självt. För att vi ska få ett jämställt samhälle krävs politisk vilja och konkreta förslag. Feministisk förändring är fullt nödvändig och fullt möjlig. Gemensam kvinnokamp har gett oss rösträtt, aborträtt och sexuella rättigheter.

Klicka på bilden och läs mer.


Bli medlem

Att bli medlem i Vänsterpartiet är ett sätt att bidra.

Bli medlem

 

Välkommen i kampen för feminism och rättvisa!