Kalendarium

Kalendarium


Välkommen till Vänsterpartiet Kalmar läns kalendarium. Här publicerar vi händelser runt om i distriktet. Har din partiförening en händelse som är värd att nämnas i kalendariet? Skicka gärna in större händelser i din partiförening till webbredaktör Per Gawelund på e-post: [email protected]


DECEMBER 2017


10 december

Kallelse till distriktårskonferensen 
Sista datum för att skicka kallelse till distriktårskonferensen (DÅK) 10 mars 2018.


19 december

DS-möte
Möte med distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Kalmar län.

➤ DATUM: tisdag 5 december
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet, Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 18:00
➤ PÅ DAGORDNINGEN: distriktårskonferensen (DÅK).


29 december

Anmälan av kongressombud
Sista datum att anmäla in distriktets kongressombud.


JANUARI 2018

27 januari 

Motionsstopp till distriktårskonferensen (DÅK)
Sista datum att skicka in motioner till distriktsstyrelsen inför distriktårskonferensen (DÅK) 10 mars.

Motioner skickas till: [email protected]


FEBRUARI 2018

1 februari

DS-möte
Möte med distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Kalmar län. 

➤ DATUM: torsdag 1 februari
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet, Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 18:00


9-11 februari

Kongress

Kongressen hålls i konferensanläggningen CCC (Tage Erlandergatan 8 A-F) i Karlstad och startar kl 13.00 på fredag 9 februari och avslutas på söndag 11 februari kl 15.00.

I kongressen deltar 225 ombud valda av medlemmarna, partistyrelsens ledamöter, revisorer, programkommission, valberedning samt partiets ledamöter av riksdagen och Europaparlamentet. Dessutom inbjuds en partiveteran från varje distrikt. Särskilt inbjudna gäster både från Sverige och andra länder kommer också att vara på plats under kongressen.

På valkonferensen i Mönsterås 11 november beslutades vilka ombud som Vänsterpartiet Kalmar län skickar till kongressen. Se faktaruta.

Även åhörare är välkomna till kongressen. Du som vill vara med och lyssna in kongressdebatten och se när besluten tas kommer att kunna anmäla dig via ett anmälningsformulär för åhörare som kommer läggs upp på Vänsterpartiets hemsida.

Huvudfokus på denna valårskongress är att fastslå valplattformen. Partistyrelsens (PS) förslag till valplattform har titeln ”Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste”.
– Ladda ned förslaget till valplattform här…
– Ladda ned reservationer på förslaget till valplattform här…

➤ DATUM: fredag 9-söndag 11 februari
➤ PLATS: Karlstad, Congress Culture Centre (CCC), Tage Erlandergatan 8 A-F
➤ TID: kl. 13:00 på fredag 9 februari-kl. 15:00 söndag 11 februari

 

Mer info


17 februari

Utskick av handlingar inför distriktårskonferensen (DÅK)
Sista datum att skicka ut verksamhetsplan för 2018 och ev. motionssvar inför DÅK 10 mars. 


28 februari

DS-möte
Möte med distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Kalmar län. 

➤ DATUM: onsdag 28 februari
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet, Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 18:00


Mars 2018

3 mars

Utskick av resterande handlingar inför distriktårskonferensen (DÅK)
Sista datum att skicka ut verksamhetsberättelse för 2017, ekonomisk berättelse, och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 inför DÅK 10 mars.


10 mars

Distriktårskonferens

➤ DATUM: lördag 10 mars
➤ PLATS: ännu inte bestämt


14 mars

Preliminärt DS-möte för nya styrelsen
Möte med distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Kalmar län.

➤ DATUM: onsdag 14 mars
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet, Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 18:00