Kalendarium

Kalendarium


Välkommen till Vänsterpartiet Kalmar läns kalendarium. Här publicerar vi händelser runt om i distriktet. Har din partiförening en händelse som är värd att nämnas i kalendariet? Skicka gärna in större händelser i din partiförening till webbredaktör Per Gawelund på e-post: [email protected]


NOVEMBER 2017


9 november

Motions- och nomineringsstopp inför kongressen

Motioner
Torsdagen 9 november är sista datumet att skicka in motioner till kongressen 9-11 februari 2018

Fokus på kongressen är att diskutera och besluta om partistyrelsens förslag till valplattform 2018. Klicka på knappen och läs/ladda ner programmet (PDF-fil):

Förslag till
Valplattform 2018

Läs/ladda också ner reservationerna
Reservationer 

För att underlätta motionsskrivande är förslaget radnumrerat. Vänligen hänvisa till dessa radnummer när ni motionerar på förslaget till valplattform. Ett bra hjälpmedel vid motionsskrivande är den behändiga guiden ”Att skriva en kongressmotion”.

Alla motioner ska skickas till: [email protected]
Motioner som inkommer efter 9 november kl 23.59 kommer inte att behandlas på kongressen.

Nomineringar
9 november är även sista dag för förhandsnomineringar. Nomineringar till partistyrelse, revisorer och programkommission ska skickas till: [email protected]

Nomineringsanmodan från valberedningen kan läsas/laddas ner här:

Val av ny valberedning hanteras inte av valberedningen själva och därför ska nomineringar gällande detta skickas till: [email protected] 


11 november

Valkonferens: kongressombud
Underkonferensen kommer Kalmar läns ombud till partiets kongress i Karlstad 9-11 februari 2018 att väljas. På valkonferensen är alla medlemmar i Vänsterpartiet Kalmar län välkomna och har rösträtt under valet av kongressombud. Konferensen är öppen för åhörare. Distriktet betalar resa och mat för närvarande medlemmar. 

➤ DATUM: lördagen 11 november
➤ PLATS: Mönsterås, Mönsterås Bio, Sandgatan 1
➤ TID: kl. 10:00-12:00

Valkonferens: riksdags- och regionlistor
Under konferensen kommer Kalmar läns riksdagslista och länets samtliga sex regionlistor samt regionråd (tidigare landstingslistor och landstingsråd) att väljas. Valen kommer ske via ombud utsedda av länets partiföreningar. På valkonferensen är alla medlemmar i Vänsterpartiet Kalmar län välkomna och konferensen är öppen för åhörare. Distriktet betalar resa och mat för närvarande ombud samt för två suppleanter från varje partiförening.

➤ DATUM: lördagen 11 november
➤ PLATS: Mönsterås, Mönsterås Bio, Sandgatan 1
➤ TID: kl. 13:00-16:00

 

Mer info


15 november

DS-möte
Möte med distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Kalmar län.

➤ DATUM: onsdag 15 november
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet, Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 18:00


18 november

Kongressombudsträff, nr 1
Kongressombuden i distriktet träffas för att gå igenom alla kongresshandlingar.

➤ DATUM: lördag 18 november
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet, Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 10:00


DECEMBER 2017

5 december

DS-möte
Möte med distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Kalmar län.

➤ DATUM: tisdag 5 december
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet, Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 18:00
➤ PÅ DAGORDNINGEN: distriktårskonferensen (DÅK).


9 december

Kongressombudsträff, nr 2
Kongressombuden i distriktet träffas för att gå igenom alla kongresshandlingar.

➤ DATUM: lördag 9 december
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet, Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 10:00 


10 december

Kallelse till distriktårskonferensen 
Sista datum för att skicka kallelse till distriktårskonferensen (DÅK) 10 mars 2018.


29 december

Anmälan av kongressombud
Sista datum att anmäla in distriktets kongressombud.


JANUARI 2018

20 januari

Kongressombudsträff, nr 3
Kongressombuden i distriktet träffas för att gå igenom alla kongresshandlingar.

➤ DATUM: lördag 20 januari
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet, Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 10:00


27 januari 

Motionsstopp till distriktårskonferensen (DÅK)
Sista datum att skicka in motioner till distriktsstyrelsen inför distriktårskonferensen (DÅK) 10 mars.

Motioner skickas till: [email protected]


FEBRUARI 2018

1 februari

DS-möte
Möte med distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Kalmar län. 

➤ DATUM: torsdag 1 februari
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet, Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 18:00


3 februari

Kongressombudsträff, nr 4
Kongressombuden i distriktet träffas för att gå igenom alla kongresshandlingar.

➤ DATUM: lördag 3 februari
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet, Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 10:00


9-11 februari

Kongress

Kongressen hålls i konferensanläggningen CCC (Tage Erlandergatan 8 A-F) i Karlstad och startar kl 13.00 på fredag 9 februari och avslutas på söndag 11 februari kl 15.00.

I kongressen deltar 225 ombud valda av medlemmarna, partistyrelsens ledamöter, revisorer, programkommission, valberedning samt partiets ledamöter av riksdagen och Europaparlamentet. Dessutom inbjuds en partiveteran från varje distrikt. Särskilt inbjudna gäster både från Sverige och andra länder kommer också att vara på plats under kongressen.

Till kongressen välkomnar vi även åhörare. Du som vill vara med och lyssna in kongressdebatten och se när besluten tas kommer att kunna anmäla dig via ett anmälningsformulär för åhörare som kommer läggs upp på Vänsterpartiets hemsida.

➤ DATUM: fredag 9-söndag 11 februari
➤ PLATS: Karlstad, Congress Culture Centre (CCC), Tage Erlandergatan 8 A-F
➤ TID: kl. 13:00 på fredag 9 februari-kl. 15:00 söndag 11 februari

 

Mer info


17 februari

Utskick av handlingar inför distriktårskonferensen (DÅK)
Sista datum att skicka ut verksamhetsplan för 2018 och ev. motionssvar inför DÅK 10 mars. 


28 februari

DS-möte
Möte med distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Kalmar län. 

➤ DATUM: onsdag 28 februari
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet, Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 18:00


Mars 2018

3 mars

Utskick av resterande handlingar inför distriktårskonferensen (DÅK)
Sista datum att skicka ut verksamhetsberättelse för 2017, ekonomisk berättelse, och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 inför DÅK 10 mars.


10 mars

Distriktårskonferens

➤ DATUM: lördag 10 mars
➤ PLATS: ännu inte bestämt


14 mars

Preliminärt DS-möte för nya styrelsen
Möte med distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Kalmar län.

➤ DATUM: onsdag 14 mars
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet, Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 18:00