Kalendarium

Kalendarium


Välkommen till Vänsterpartiet Kalmar läns kalendarium. Här publicerar vi händelser runt om i distriktet. Har din partiförening en händelse som är värd att nämnas i kalendariet? Skicka gärna in större händelser i din partiförening till webbredaktör Per Gawelund på e-post: [email protected]


AUGUSTI 2017


21 augusti 

Informationsmöte om regionvalet i Oskarshamn

➤ DATUM: måndag 21 augusti
➤ PLATS: Oskarshamn, Föreningshuset, Hus B, Hantverksgatan 64
➤ TID: kl. 18:00-20:00

Mer info

30 augusti 

Informationsmöte om regionvalet i Vimmerby

➤ DATUM: onsdag 30 augusti
➤ PLATS: Vimmerby, A-salen
➤ TID: kl. 18:00-20:00

Mer info


SEPTEMBER 2017


4 september 

Informationsmöte om regionvalet i Nybro

➤ DATUM: måndag 4 september
➤ PLATS: Nybro
➤ TID: kl. 18:00-20:00

Mer info


9 september

Kongressutbildning

➤ DATUM: lördag 9 september
➤ PLATS: Blomstermåla


11 september 

Informationsmöte om regionvalet i Borgholm

➤ DATUM: måndag 11 september
➤ PLATS: Borgholm, Folkets hus
➤ TID: kl. 18:00-20:00

Mer info


13 september

DS-möte
Möte med distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Kalmar län. 

➤ DATUM: onsdag 13 september
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet på Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 18:00


16 september

Ordförandekonferens för norra distriktet 
För ordförandena i norra distriktet: 

Västervik, Vimmerby, Oskarshamn, Hultsfred, Högsby och Mönsterås.

Självklart är ordföranden i södra distriktet också välkomna!

➤ DATUM: lördag 16 september
➤ PLATS: Vimmerby


18 september 

Informationsmöte om regionvalet i Kalmar

➤ DATUM: måndag 18 september
➤ PLATS: Kalmar
➤ TID: kl. 18:00-20:00

Mer info


20 september 

Informationsmöte om regionvalet i Västervik

➤ DATUM: onsdag 20 september
➤ PLATS: Västervik, Vänsterpartiets partilokal, Båtsmansgatan 30 B
➤ TID: kl. 18:00-20:00

Mer info


23 september

Ordförandekonferens för södra distriktet
För ordförandena i södra distriktet: 

Kalmar, Nybro, Borgholm, Mörbylånga, Emmaboda och Torsås.

Självklart är ordföranden i norra distriktet också välkomna!

➤ DATUM: lördag 23 september
➤ PLATS: Kalmar, distriktkansliet på Stagneliusgatan 31


29 september-1 oktober

Vänsterdagarna

➤ DATUM: fredag 29 september-söndagen 1 oktober
➤ PLATS: Malmö

Den 30 sep -1 okt 2017 arrangeras Vänsterdagarna. Det är den största vänsterpartiträffen under året och över 1000 personer väntas delta. Precis som för två år sedan hålls Vänsterdagarna i Malmö.

Mer info


OKTOBER 2017

1 oktober

Nomineringsstopp inför valkonferensen
Den 1 oktober kl. 12:00 är stopptiden för att skicka in nomineringar av kamrater som ska representera partiet på riksdagslistan och till länets samtliga sex regionlistor samt till regionråd (tidigare landstingslistor och landstingsråd). Beslut om listorna tas på distriktets valkonferens i Mönsterås 11/11 och distriktets valberedning har uppdraget att ta fram förslag till listor i samtliga länets valkretsar. Första oktober är också sista datumet att skicka in nomineringar till kongressombud till kongressen 9-11 februari 2018.

Alla medlemmar är välkomna att nominera kandidater, via mail eller mobil, till valberedningens sammankallande Lena Granath. De nominerade ska vara tillfrågade.

Nomineringarna måste skickas in senast kl. 12:00 1 oktober.

Mer info


14 oktober

Kurs i motionsskrivning
Inför partikongressen 9-11 februari 2018 och distriktets årskonferens 10 mars 2018 anordnar distriktet en kurs i motionsskrivning.

➤ DATUM: lördagen 14 oktober
➤ PLATS: Blomstermåla


14 oktober

Anmälan av ombud till valkonferensen
Sista datumet för länets partiföreningar att anmäla sina ombud till valkonferensen 11 november.


19 oktober

DS-möte
Möte med distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Kalmar län. 

➤ DATUM: torsdag 19 oktober
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet på Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 18:00


NOVEMBER 2017

9 november

Motionsstopp inför kongressen
Sista datum att skicka in motioner till kongressen 9-11 februari 2018.


11 november

Valkonferens: kongressombud
Underkonferensen kommer Kalmar läns ombud till partiets kongress i Karlstad 9-11 februari 2018 att väljas. På valkonferensen är alla medlemmar i Vänsterpartiet Kalmar län välkomna och har rösträtt under valet av kongressombud. Konferensen är öppen för åhörare. Distriktet betalar resa och mat för närvarande medlemmar. 

➤ DATUM: lördagen 11 november
➤ PLATS: Mönsterås, Mönsterås Bio, Sandgatan 1
➤ TID: kl. 10:00-12:00

Mer info


11 november

Valkonferens: riksdags- och regionlistor
Under konferensen kommer Kalmar läns riksdagslista och länets samtliga sex regionlistor samt regionråd (tidigare landstingslistor och landstingsråd) att väljas. Valen kommer ske via ombud utsedda av länets partiföreningar. På valkonferensen är alla medlemmar i Vänsterpartiet Kalmar län välkomna och konferensen är öppen för åhörare. Distriktet betalar resa och mat för närvarande ombud samt för två suppleanter från varje partiförening.

➤ DATUM: lördagen 11 november
➤ PLATS: Mönsterås, Mönsterås Bio, Sandgatan 1
➤ TID: kl. 13:00-16:00

Mer info


15 november

DS-möte
Möte med distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Kalmar län.

➤ DATUM: onsdag 15 november
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet på Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 18:00


18 november

Kongressombudsträff, nr 1
Kongressombuden i distriktet träffas för att gå igenom alla kongresshandlingar.

➤ DATUM: lördag 18 november
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet på Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 10:00


DECEMBER 2017

5 december

DS-möte
Möte med distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Kalmar län.

➤ DATUM: tisdag 5 december
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet på Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 18:00
➤ PÅ DAGORDNINGEN: distriktårskonferensen (DÅK).


9 december

Kongressombudsträff, nr 2
Kongressombuden i distriktet träffas för att gå igenom alla kongresshandlingar.

➤ DATUM: lördag 9 december
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet på Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 10:00


9 december 

Kongressombudsfördelning klar
Partiets centrala fördelningen av hur många ombud varje partidistrikt har ska vara klar.   


10 december

Kallelse till distriktårskonferensen 
Sista datum för att skicka kallelse till distriktårskonferensen (DÅK) 10 mars 2018.


29 december

Anmälan av kongressombud
Sista datum att anmäla in distriktets kongressombud.


JANUARI 2018

20 januari

Kongressombudsträff, nr 3
Kongressombuden i distriktet träffas för att gå igenom alla kongresshandlingar.

➤ DATUM: lördag 20 januari
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet på Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 10:00


27 januari 

Motionsstopp till distriktårskonferensen (DÅK)
Sista datum att skicka in motioner till distriktsstyrelsen inför distriktårskonferensen (DÅK) 10 mars.

Motioner skickas till: [email protected]


FEBRUARI 2018

1 februari

DS-möte
Möte med distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Kalmar län. 

➤ DATUM: torsdag 1 februari
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet på Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 18:00


3 februari

Kongressombudsträff, nr 4
Kongressombuden i distriktet träffas för att gå igenom alla kongresshandlingar.

➤ DATUM: lördag 3 februari
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet på Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 10:00


9-11 februari

Kongress

➤ DATUM: fredag 9-söndag 11 februari maj
➤ PLATS: Karlstad, Congress Culture Centre (CCC)

Mer info


17 februari

Utskick av handlingar inför distriktårskonferensen (DÅK)
Sista datum att skicka ut verksamhetsplan för 2018 och ev. motionssvar inför DÅK 10 mars. 


28 februari

DS-möte
Möte med distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Kalmar län. 

➤ DATUM: onsdag 28 februari
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet på Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 18:00


Mars 2018

3 mars

Utskick av resterande handlingar inför distriktårskonferensen (DÅK)
Sista datum att skicka ut verksamhetsberättelse för 2017, ekonomisk berättelse, och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 inför DÅK 10 mars.


10 mars

Distriktårskonferens

➤ DATUM: lördag 10 mars
➤ PLATS: ännu inte bestämt


14 mars

Preliminärt DS-möte för nya styrelsen
Möte med distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Kalmar län.

➤ DATUM: onsdag 14 mars
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet på Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 18:00