Kalendarium

Kalendarium


Välkommen till Vänsterpartiet Kalmar läns kalendarium. Här publicerar vi händelser runt om i distriktet. Har din partiförening en händelse som är värd att nämnas i kalendariet? Skicka gärna in större händelser i din partiförening till webbredaktör Per Gawelund på e-post: [email protected]


FEBRUARI 2018


10 februari 

Motions- och nomineringstopp till distriktårskonferensen (DÅK)
Sista datum att skicka in motioner till distriktsstyrelsen inför distriktårskonferensen (DÅK) 24 mars.

Motioner och nomineringar till ny valberedning skickas till distriktsstyrelsen på e-postadressen: [email protected]

Nomineringar till distriktsordförande och ledamöter i distriktsstyrelsen samt revisorer skickas till Lena Granath, sammankallande i distriktets valberedning, på e-postadressen: [email protected]

 

Mer mer


28 februari

DS-möte
Möte med distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Kalmar län. 

➤ DATUM: onsdag 28 februari
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet, Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 18:00


Mars 2018

3 mars

Utskick av handlingar inför distriktårskonferensen (DÅK)
Sista datum att skicka ut verksamhetsplan för 2018 och ev. motionssvar inför DÅK 24 mars. 


17 mars

Utskick av resterande handlingar inför distriktårskonferensen (DÅK)
Sista datum att skicka ut verksamhetsberättelse för 2017, ekonomisk berättelse, och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 inför DÅK 24 mars.


24 mars

Distriktårskonferens

Vänsterpartiet Kalmar Län håller årskonferens lördagen den 24 mars på Gamleby Folkhögskola i Gamleby, Loftagatan 26. Konferensen startar kl 10 och beräknas pågå till kl 17.

Årskonferensen är distriktets högsta beslutande organ och består av ombud från partiföreningarna valda på partiföreningarnas medlemsmöten. Konferensen är öppen för åhörare. Distriktet betalar resa och mat för ombud och två suppleanter per partiförening. Årskonferensen behandlar distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret samt landstingsgruppens rapport. Vidare beslutar årskonferensen om verksamhetsplan för det kommande året, behandlar inkomna motioner samt väljer distriktsstyrelse, revisorer och valberedning.

➤ DATUM: lördag 24 mars
➤ PLATS: Gamleby, Gamleby folkhögskola, Loftagatan 26
➤ TID: kl. 10:00 – 17:00 (cirka)

 

Klicka på knappen och läs mer om motioner och nomineringar m.m.

Mer mer 


28 mars

Preliminärt DS-möte för nya styrelsen
Möte med distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Kalmar län.

➤ DATUM: onsdag 28 mars
➤ PLATS: Kalmar, distriktskansliet, Stagneliusgatan 31
➤ TID: kl. 18:00


April

8 april

Vänsterpartiet kraftsamlar ordentligt för att gå framåt i valet 9 september i år. Under april arrangeras därför en utbildningsturné med Grayson Lookner som arbetade i Bernie Sanders presidentvalskampanj. Den 8 april landar turnén i Kalmar.

Grayson arbetade som delstatsorganisatör i fem delstater under Sanders primärvalskampanj 2016. Inför det brittiska valet 2017 utbildade Grayson aktivister för Labour och Momentum.

Nu tar vi konceptet till Sverige och breddar samarbetet mellan den europeiska och amerikanska vänstern. Utbildningen riktar sig till dig som vill delta i Vänsterpartiets valkampanj 2018 och är baserad på den utbildning som genomfördes i Storbritannien 2017.

I utbildningen får du i första hand lära dig hur du på ett effektivt sätt kan möta och övertyga väljare på stan, vid dörrknackning eller i telefon. På ett roligt och inspirerande vis blir du tryggare i rollen som ambassadör för Vänsterpartiets budskap om jämlikhet.

Utbildningen är gratis. 

➤ DATUM: söndag 8 april
➤ PLATS: Kalmar (info om lokal kommer när det är spikat)
➤ TID: kl. 13:30-15:30

Klicka på knappen och anmäl ditt intresse på vårt Facebook-evenemang.

Facebook