Nyheter

Bra vård utan vinstkrav – läs vårt sjukvårdsprogram

Med Vänsterpartiet vid rodret är Landstinget i Kalmar län idag en förebild för andra landsting. Vi har ordning på ekonomin och Sveriges mest effektiva vård. Medan akutsjukvården kritiseras i stora delar av landet får verksamheten i Kalmar län beröm. Vi har bland de kortaste köerna och de nöjdaste patienterna i Sverige. 

I vårt sjukvårdsprogrm beskriver vi hur vi vill fortsätta utveckla vården i Kalmar län. Ladda hem programmet genom att klicka här eller på bilden nedan.

Vänsterpartiet vill se ett nationellt psykiatrilyft som innebär att den psykiatriska vården får samma fokus som cancervården.

Landstinget i Kalmar län ligger i topp när man frågar medborgarna om deras förtroende för vården. Det är vi naturligtvis glada och stolta över, men vi är inte nöjda. 

Det ska vara en rättighet att få arbeta heltid inom landstinget. Vi vill också genomföra ett försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på minst en avdelning på något av länets sjukhus. 

Vänsterpartiet vill att all städpersonal ska vara anställd av landstinget. Då blir det bättre städat utan stress och tidspress, vilket gynnar både de som städar och patienter.

Några av de satsningar som gjorts tack vare Vänsterpartiet de senaste åren är:

• Seniorkort i kollektivtrafiken

• Avgiftsfri mammografi och cellprovsscreening

• Glasögonbidrag till barn

• Stora satsningar på att förbättra cancervården

• Ökat patientinflytande genom till exempel brukarrevisioner inom psykiatrin

• Ökat socialt och etiskt ansvar vid upphandlingar

• Betald specialistutbildning för sjuksköterskor

Kopiera länk