Debattartiklar och insändare

Med kortare arbetsdag orkar vårdpersonalen

På ortopedkirurgiavdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal hade man för tre år sedan en situation som känns igen från stora delar av sjukvårdssverige. Man hade nämligen bestående svårigheter att rekrytera och även behålla de anställda. Man har dock hittat en lösning på problemet, en lösning som vi i Vänsterpartiet vill prova här i landstinget i Kalmar län.

Vi i den rödgröna majoriteten har länge arbetat för att på olika sätt förbättra arbetsmiljön och göra landstinget i Kalmar län mer attraktiv som arbetsgivare. På riksnivå har Vänsterpartiet under lång tid drivit på för att sjuksköterskor ska kunna läsa specialistutbildningar på betald arbetstid. Landstinget i Kalmar län blev först med att införa det.

Vi erbjuder heltid till alla anställda, ett introduktionsprogram för nyutbildade sjuksköterskor och genomför en lång rad andra åtgärder för att klara rekryteringen. Men på ett område har vi i Vänsterpartiet svårt att få gehör: när det gäller sänkt arbetstid med bibehållen lön. Jag är dock säker på att det är en åtgärd som skulle få fler att vilja stanna kvar och få fler att vilja jobba hos oss.

För tre år sedan var personalomsättningen skyhög på avdelningen i Mölndal och uppemot hälften av de operationssjuksköterskor som var i tjänst för att hålla operationssalarna öppna kom via bemanningsföretag. Trots detta räckte inte bemanningen, utan man tvingades ständigt hålla en eller flera operationssalar stängda. Patienter drabbades och arbetsmiljön för personalen var ohållbar.

Avdelningsledningen insåg att något måste göras – och nyckeln visade sig vara arbetstiden. I början av 2015 införde man på försök sextimmarsdag med full lön för sjuksköterskor och undersköterskor. För drygt ett år sedan var jag tillsammans med Vänsterpartiets landstingsgrupp på plats i Mölndal för att ta del av det som redan då visats sig vara ett framgångsrecept.

Satsningen hade enligt ledningen lett till flera positiva effekter. Bland annat en klart förbättrad arbetsmiljö och en ökad produktion. Personalen vittnade om att den kortare arbetstiden gav möjlighet till återhämtning. De sökte sig inte längre därifrån och sjukskrivningarna hade minskat. Det var inte längre var svårt att rekrytera personal och man var oberoende av bemanningsföretag.

På akuten i Huddinge är erfarenheterna liknande. Sänkt arbetstid var en av flera åtgärder man tog till för att stoppa personalflykten och försämringen av patientsäkerheten. Personalen själva tog in en arbetstidsmodell som sänkt sjuktalen, tagit bort vakanserna och gett medarbetarna bättre återhämtning. Det har gjort det attraktivt även för erfarna sjuksköterskor att arbeta där.

Listan över arbetsplatser inom vården som kortar arbetstiden för att kunna rekrytera och behålla sin personal kan göras längre, men är inte begränsad till sjukvårdspersonal. Lokalvårdarna är en grupp som sällan uppmärksammas men som fyller en viktig roll för att vården ska fungera på ett bra och patientsäkert sätt. Och de har ett ofta tungt och slitigt jobb.

På Skellefteå lasarett firar nu lokalvårdarna att ett försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön infördes för ett år sedan. Även här syns framgångarna. Färre har blivit sjukskrivna sedan försöksperioden inleddes och de vittnar om att fler orkar med jobbet och får tid till återhämtning, vilket är en vinst för individen och samhället i stort.

Det finns många sätt att förbättra arbetsmiljön i välfärden och vi måste använda sig av dem alla om vi ska klara dagens och morgondagens rekryteringsbehov. Sex timmars arbetsdag har visat sig vara effektivt. Kortare arbetsdag ger tydliga positiva effekter och hållbara arbetsplatser. Personalen blir friskare, mindre stressad och får mer energi.

I dagarna kom beskedet att framgångarna lett till att projektet på ortopedkirurgiavdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal nu har permanentats. Jag kan inte förstå varför vi i vårt landsting inte skulle inspireras av dessa och andra framgångar. Sex timmars arbetsdag är en framtidsreform. Vi vet att den fungerar. Så vad väntar vi på?

Linda Fleetwood (V)
Landstingsråd


Artikeln är publicerad i


 

Kommentarer är avstängda.