Nyheter

Oacceptabelt att inskränka strejkrätten

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson öppnar upp för en inskränkning av strejkrätten. Det handlar om att stänga möjligheten för andra än det kollektivavtalsbärande förbundet att genomföra stridsåtgärder på en arbetsplats.

– Det är ett helt oacceptabelt förslag som genast borde förpassas till papperskorgen, säger riksdagskandidaten Kaj Raving (V).

– En sådan inskränkning skulle öppna för att fler arbetsgivare ägnar sig åt ”avtalsshopping”, alltså att man väljer ett avtal som är ”billigare” och ställer olika fackliga organisationer mot varandra. Risken växer då också för att arbetsgivare bidrar till startandet av egna fackförbund som de kan teckna fördelaktiga avtal med. Vi behöver snarare stärka arbetstagarnas position på arbetsmarknaden idag, inte angripa en av grundvalarna för ett fritt och välorganiserat arbetsliv. 

Bakgrunden gäller konflikten i Göteborgs hamn, där det icke-kollektivavtalsbundna Hamnarbetarförbundet genomfört stridsåtgärder för att få igenom sina krav på arbetsgivaren APM Terminals. Nu öppnar regeringen för att inskränka denna möjlighet.

– I det specifika läget organiserar Hamnarbetarförbundet majoriteten av dem som arbetar i hamnen. Då är det rimligt att man från olika håll försöker nå en lösning. Att ge arbetsgivarsidan en ensidig gåva genom att ingripa statligt i den fria konflikträtten borde vara främmande för varje svensk regering, inte minst en socialdemokratiskt ledd. Vänsterpartiet avvisar inskränkningar i den fackliga konflikträtten, säger Kaj Raving.

För ytterligare information kontakta

Kaj Raving, 073 982 96 68


 

Kommentarer är avstängda.