Debattartiklar och insändare

Fem goda skäl att testa sex timmars arbetsdag

Tänk vad viktig vår gemensamma välfärd är, där hälso- och sjukvården är en betydelsefull hörnsten. En hälso- och sjukvård vi betalar för tillsammans och ska fördela efter behov. Det handlar ju i grund och botten om att vi ställer upp för varandra. Men för att få en välfärd av högsta kvalité finns det problem som måste lösas. Ett av de viktigaste är personalbristen inom vissa yrkesgrupper i vårt landsting.

  1. Vi anser att det är dags att starta ett treårigt projekt med arbetstidsförkortning/6 timmars arbetsdag (med bibehållen lön) inom Landstinget Kalmar län. Vi ser det som ett viktigt komplement till de personalfrämjande åtgärder som nu görs i landstinget för att skapa ett hållbart arbetsliv.
  2. Vi tror att en arbetstidsförkortning på sikt kan medverka till att skapa en bättre arbetsmiljö, färre sjukskrivningsdagar och en lägre personalomsättning. Stress och hög arbetsbelastning för den anställde kan minska. Vi får fler attraktiva arbetsplatser som fler vill arbeta på.
  3. På flera håll i Sverige testas nu arbetstidsförkortning/6 timmars arbetsdag med goda resultat, bland annat för dem som städar lasarettet i Skellefteå och för dem som arbetar på ortopedkirurgiska mottagningen på Mölndals sjukhus.
  4. Vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid utan orkar jobba till pensionsålder. Många som arbetar inom hälso- och sjukvård vittnar om tunga och långa arbetspass, om sjukskrivningar och om orken som inte riktigt räcker till. Många med heltidsjobb har svårt att kombinera arbete med föräldraskap, familj och fritid – tiden räcker inte till. Det behöver vi göra någonting åt.
  5. Inom offentlig sektor har vi möjlighet att gå före och visa hur andra prioriteringar och en annan organisation av arbetslivet är möjlig. Just därför vill vi att vårt landsting påbörjar resan mot en kortare arbetsdag. Vi är övertygade om att det kommer att ge positiva resultat både för personal och patienter.

Senast arbetstiden förkortades i Sverige var för fyra decennier sedan, det är dags att i praktiken påbörja resan mot sex timmars arbetsdag.

Sara Kånåhols (V), Borgholm

Andreas Rindbäck Wallin (V), Västervik

Josefin Hellvin (V), Kalmar

Jens Stenman (V), Vimmerby

Anita Strömberg (V), Nybro

Tommy Palmgren (V), Högsby

Kandidater till landstinget i valet 2018


Artikeln är publicerad i

 

 


 

Kommentarer är avstängda.