Nyheter

Vänsterpartiet Kalmar län stödjer kraven från #vistårinteut

Vänsterpartiet Kalmar län har beslutat att stödja kraven från asylrättsrörelsen ”Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa” och deras kampanj som heter #låtdeungastanna.


Situationen är outhärdlig för ensamkommande barn och ungdomar i Sverige. Ensamkommande drabbades extra hårt av regeringens omsvängning av migrationspolitiken. Organisationen #vistårinteut kräver amnesti för alla ensamkommande barn som varit i Sverige i mer än ett år och Vänsterpartiet Kalmar län stödjer initiativet och kravet på amnesti.

– Som rättsstat ska Sverige visa att barns och ungas rättigheter är giltiga, som rikt land ska Sverige visa att vi har råd att ta hand om skyddssökande barn och unga, säger distriktsordförande Irene Fleetwood (V).

Handläggningstiden på Migrationsverket för ensamkommande barn och unga är mer än ett år. Det finns inga rättssäkra åldersbedömningar. När ett syskon fyller 18 kan lillebror omprövas och gå från att vara 16 år till 19 år från en dag till en annan. Plötsligt blev han storebror, för att nån suddade och skrev om en siffra på ett papper. Den långa väntan med ett mycket osäkert slut skapar en stor oro och ångest bland de ensamkommande. Några av dem står inte ut längre och flera självmord har rapporterats.

 – När självmorden och självskadebeteenden bland ensamkommande ökar, samtidigt som det inte finns någon vetenskaplig och rättssäker åldersbedömning på plats måste vi agera. Den tillfälliga lagen måste dras tillbaka så snart som möjligt, men i detta akuta läge ställer sig Vänsterpartiet bakom en amnesti för ensamkommande barn, säger Irene Fleetwood.

Samhällsklimatet har idag blivit allt hårdare, murarna kring EU byggs allt högre och de pratar om att svensk gränskontroll i fortsättningen ska skärpas och bli heltäckande. Den rödgröna regeringens vallöften handlade om att erbjuda en trygg fristad åt människor som flyr från förföljelse, tortyr och krig. Idag ser flyktingpolitiken helt annorlunda ut och den rödgröna regeringen står idag för en av EU:s hårdaste flyktingpolitik.

– Vi som inte ger upp och ser Sverige som ett välkomnande asylland som står för mänskliga rättigheter, vi stödjer #vistårinteut i deras kamp, säger Irene Fleetwood.

För ytterligare information kontakta:

Irene Fleetwood, 073 026 62 72


Kraven från #vistårinteut

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.


 

Kommentarer är avstängda.