Nyheter

Miljoner till förlossningsvården i Kalmar län

Vänsterpartiet har i förhandlingarna med regeringen fått igenom en stor satsning på förlossningsvården i hela landet. För Landstinget i Kalmar län innebär satsningen ett tillskott på nästan 22 miljoner kronor per år under 2018-2022.

– Detta är en kraftfull förstärkning som ger landstinget möjligheter att fortsatt utveckla och behålla den goda förlossningsvården. Det skapar förutsättningar för ökad tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet för kvinnan och hennes familj, såväl som en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, säger landstingsrådet Linda Fleetwood.

Den tillfälliga satsning som Vänsterpartiet fick igenom i vårändringsbudgeten fördubblas nu. Dessutom förlängs den till att gälla i fem år.

– När man föder barn ska man vara trygg med att man får den vård man behöver. Detta tillskott gör stor skillnad här i Kalmar län. Det märks när Vänsterpartiet är med och förhandlar statsbudgeten. Då blir det en ekonomisk politik som är till för alla, inte bara för de få i toppen, säger Linda Fleetwood.

Totalt för hela riket ligger satsningen på 1 miljard kronor per år under 2018-2022. Det är pengar som framför allt ska gå till att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön. Det är nödvändigt för att fler ska vilja och orka jobba inom förlossningsvården. Medel inom satsningen får även användas för insatser inom neonatalvården.

Sedan tidigare finns en satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa på 400 miljoner kronor årligen till och med 2019. Även den är resultat av krav som Vänsterpartiet drivit i förhandlingar med regeringen.

För mer information:

Linda Fleetwood, landstingsråd, 070 265 64 25

Kaj Raving, politisk sekreterare, 070 258 97 55


 

Kopiera länk