Nyheter

Miljoner till bättre villkor inom vården i Kalmar län

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen förhandlat fram 2 miljarder per år som ska gå till att förbättra arbetsvillkoren för anställda inom vården. Det innebär ett tillskott på över 70 miljoner för Landstinget i Kalmar län. Satsningen är tänkt att bli permanent.

– Jag har krävt att det satsas mer på sjukvården. Det känns bra att Vänsterpartiet nu fixar det, säger landstingsrådet Linda Fleetwood (V).

Satsningen innebär att de 2 miljarderna fördelas ut till landstingen för att de ska kunna förbättra personalsituationen, se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt för att vårdpersonal ska vilja – och orka – arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.  

Linda Fleetwood (V), landstingsråd

– Jag är mycket glad över den här framgången i budgetförhandlingarna med regeringen. Jag vet att personalen många gånger sliter hårt och att framför allt kvinnor blir sjuka av sin arbetsmiljö. Den trenden måste vi bryta och det brådskar, säger Linda Fleetwood.

– För Landstinget i Kalmar län blir de här pengarna ett mycket välkommet tillskott. Det ger oss möjlighet att satsa ytterligare på kompetensutveckling, utveckla försök med kortare arbetstid och på andra sätt förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, säger Linda Fleetwood.

De 2 miljarderna till förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö kommer att komma landstingen till del redan med start 2018. Tidigare i år drev Vänsterpartiet igenom en satsning på förlossningsvården på 500 miljoner som kan användas under detta och nästa år. Sedan tidigare finns en satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa på 400 miljoner kronor årligen till och med 2019. Även dessa är resultat av krav som Vänsterpartiet drivit i förhandlingar med regeringen.

För ytterligare information kontakta

Linda Fleetwood, landstingsråd, 070-265 64 25
Kaj Raving, politisk sekreterare, 070-258 97 55

Kommentarer är avstängda.