Debattartiklar och insändare

Våga testa nytt i Kalmar

Nu pågår en diskussion i vårt land om kortare arbetstid. Vänsterpartiet och en del andra har drivit frågan under lång tid, men viljan att starta försök har varit mycket låg. Argumenten mot har varit exempelvis att landet går under, välfärden raseras och vi har inte råd. Det har varit som en oskriven lag att 40 timmar per vecka måste vi jobba, punkt.

Samma argument om ”jordens undergång” fanns när vi för länge sedan gick från 48 till 40 timmars vecka. Vi har inte märkt att varken jorden gått under eller Sverige blivit fattigare. Däremot har de ekonomiska och social klyftorna ökat, men det är en annan fråga och går att förändra.

Idag växer intresset för kortare arbetstid. Vi ser försök inom sjukvården, socialtjänsten, äldreomsorgen, inom privata företag, osv. Det sker försök inom kommuner och landsting. Det beror inte på att dessa politiker vill rasera välfärden, utan precis tvärtom öka kvaliteten.

Vi blir som samhälle allt rikare, teknikutvecklingen går snabbt framåt, färre människor kan utföra mer på kortare tid inom flera områden. Det är många arbetslösa som bara väntar på ett jobb och att få bidra till samhällets och sin egen framtid. Vi har också allt för många som är sjukskrivna från jobbet och skulle behöva arbeta kortare tid. Föräldrar har för kort tid till familj och barn, föreningslivet behöver fler ledare och kvinnor och män behöver större förutsättningar för att ta ett gemensamt ansvar för hem och barn. Som arbetsgivare har vi också ibland svårt att rekrytera personal.
 

Vid en kortare arbetstid kan vi minska sjukskrivningarna, ohälsan och de stora kostnaderna för detta. Vi ser en höjd kvalitet i olika verksamheter och blir en mer attraktiv arbetsgivare. Ska vi inte då våga testa, tänka nytt och utnyttja våra framsteg till att jobba mindre? Svaret känns självklart för oss som våga bryta igenom murar av fördomar. Det går! Låt oss starta vägen mot ett rikare arbetsliv och privatliv.

Det kostar naturligtvis pengar, men kostnaden att inte göra något har också en siffra. På nationell nivå vill Vänsterpartiet avsätta 2,5 miljarder per år under tre år till försök i hela landet. Flera kommuner och landsting har redan startat. Kalmar borde vara nästa!

Vänsterpartiet har varit med och styrt Kalmar sedan 1995. Vi ser idag en mycket positiv utveckling och stora framsteg i vår kommun inom i princip alla område. Låt oss ta fram ett underlag för att starta ett försök inom förslagsvis äldreomsorgen eller socialtjänsten. Nu skulle vi kunna ta ytterligare ett viktigt steg framåt i Kalmars utveckling genom ett försök med en arbetstidsförkortning. Det behöver inte vara så svårt. Kalmar nästa.

Bertil Dahl (V), kommunalråd

Liselotte Ross (V), 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden

Leila Ben Larbi (V), 2:e vice ordförande barn- och ungdomsnämnden


Läs artikeln i

 


Läs mer om förslaget här (pdf)


Klicka på bilden och läs intervjun med Jonas Sjöstedt.


 

Kommentarer är avstängda.