Debattartiklar och insändare

Vinstjakten får inte hota kvaliteten

Replik

Bertil Dahl (V), Liselotte Ross (V) och Michael Ben Larbi Palmquist (V) svarar Per Dahl (M), Björn Brändewall (L) och Christopher Dywik (KD) på deras debattinlägg om Norlandia Care från 3/5.


Det privata bolaget Norlandia Care driver några äldreboende i Kalmar. Det har nu larmats om kraftiga missförhållanden på deras boenden. Anställda vittnar dessutom om dåliga arbetsvillkor och en hopplös situation att kunna bedriva äldreomsorg. Ansvariga inom bolaget verkar sakna kunskap och handlingsplan för att ändra situationen.

I det läget går tre borgerliga politiker ut och försvarar privatiseringen av dessa boenden. De menar att de privata bolagen behöver mer pengar än de får idag. Kommunen ska också ställa färre och mindre omfattande krav på de privata bolagen. Detta är inget annat än ett borgerligt självmål och det flera gånger om.

Kalmar kommun ställer idag ett stort antal krav vid en eventuell entreprenad. Det handlar om att garanterar kvaliteten för de äldre och så långt som möjligt arbetsvillkoren för de anställda. Det är i princip samma villkor som ställs för kommunens egna äldreboenden. Krav ställs också att kostnaderna inte ska var högre än om kommunen själv drivit verksamheten. Kraven är viktiga och självklara.

Per Dahl (M), Björn Brändewall (L) och Christopher Dywik (KD) anser tydligen att privata bolag ska kunna ha lägre kvalitetskrav och sämre villkor för sina anställda när de ska driva en kommunal verksamhet. Vi ska enligt dessa borgerliga politiker inte ställa samma höga krav på bolagen som på den privata verksamheten. Bolagen ska dessutom få mer skattepengar till verksamheten än vad som gäller för kommunens egen verksamhet. Det är hårresande att läsa hur de fullständigt går vilse i sin egen vinstjakts-labyrint. De tycker att privata bolag ska ha en egen gräddfil.

Det är bättre att erkänna att vinstjakt och profittänkande inte hör hemma i vår välfärd. För oss i Vänsterpartiet är det självklart att varje skattekrona ska användas i verksamheten och inte delas ut till aktieägare. Vi ska garantera en hög kvalitet i verksamheterna och ska andra aktörer driva någon verksamhet så ska det ske utan vinstjakt och med samma höga krav och villkor som gäller för den kommunala verksamheten.

Bertil Dahl (V), kommunalråd

Liselotte Ross (V), 2:e vice ordförande omsorgsnämnden

Michael ben Larbi Palmquist (V), ersättare omsorgsnämnden


Lär artikeln i


 

Kommentarer är avstängda.