artikel

V-framgångar för en förbättrad förlossningsvård

Linda Fleetwood (V), landstingsråd
Linda Fleetwood (V), landstingsråd

Vänsterpartiet och regeringen är överens om en satsning på 400 miljoner kronor per år 2015-2018, för insatser som rör barnmorskor och en förbättrad förlossningsvård. Medlen kan även användas till andra insatser som stärker kvinnors hälsa och skapar en mer jämställd hälso- och sjukvård. Det är en viktig satsning för att säkerställa trygga och säkra förlossningar för alla som vänsterpartiets landstingsråd Linda Fleetwood givetvis är nöjd för.

– Man ska kunna känna sig trygg när man föder barn. Vi har generellt en bra förlossningsvård i Sverige, men vi får också rapporter om brister och problem. Nu satsar vi för att göra något åt det.

Vänsterpartiet vill arbeta för en säkrare och tryggare förlossningsvård. Det behövs fler barnmorskor. För att det ska bli möjligt måste lönerna höjas och arbetsvillkoren bli bättre.

I förhandlingarna med regeringen har Vänsterpartiet därför krävt satsningar för att stärka landstingens arbete med att förbättra hela vårdkedjan kring den gravida kvinnan. År 2013 föddes det nästan 2400 barn i Kalmar län. Överenskommelsen med regeringen ger ett tillskott på c:a 10 miljoner kronor för Kalmar län.

– Detta är en kraftfull förstärkning som ger landstinget möjligheter att anställa fler barnmorskor, ge förutsättningar att jobba heltid, höja lönerna och satsa på en långsiktig kompetensförsörjning och därmed få en ännu bättre mödra- och förlossningsvård, säger Linda Fleetwood.

Vänsterpartiet vill att alla förlossningskliniker ska sträva mot att uppnå målet att en barnmorska aldrig ska ansvara för mer än en förlossning i den så kallade utdrivningsfasen i taget. Detta ger barnmorskan full möjlighet att fokusera på den födande kvinnan och hjälpa henne genom förlossningen på ett tryggt och säkert sätt och skapar goda förutsättningar för en hög kvalitet i vården.

För ytterligare information kontakta

Linda Fleetwood, 070 26 56 425

Kopiera länk