artikel

Moderata bakåtsträvare!

Om Moderaterna fått bestämma hade vi fortfarande arbetat 7 dagar i vecka med en arbetstid på 10 timmar om dagen och utan reglerad semester. Moderaterna har inte vid något illfälle i riksdagen röstat för kortare arbetstid och bättre villkor i anställningen. Konsekvent står de på arbetsgivarens sida. Under 8 år har de sänkt skatterna med 130 miljarder där huvuddelen av pengarna gått till höginkomsttagare och företag. Motivet har varit att det skapar fler jobb. Sanningen är att arbetslösheten är högre och långtidsarbetslösheten har tredubblats. Människor står idag längre från arbetsmarknaden och många är inlåsta i fasa 3.

Mot detta står Vänsterpartiets förslag om att under nästa mandatperiod pröva 6 timmar arbetsdag inom delar av verksamheten i Kalmar kommun och landstinget. Målet är att på sikt sänka arbetstiden till 30 timmar per vecka. Under 60-talet sänktes arbetstiden från 45 till 40 timmar i veckan samtidigt infördes 5 dagars vecka. Detta var möjligt genom att den utveckling som sker och effektivitetsvinsterna i verksamheterna fördelades mellan arbetare och företagare. Det är rimligt att anat att detta leder till bättre arbetsmiljö, lägre sjukskrivning och högre arbetstillfredställelse. Dessutom ökar behovet av arbetskraft.

En av de utmaningar som den offentliga sektorn står inför är rekrytering av personal till vård och omsorg. Kortare arbetstid bättre anställningsvillkor och sundare arbetsmiljö är en väg om att göra detta viktiga arbete attraktivare. Moderaterna har alltid varit motståndare till förbättringar för den vanliga arbetaren. Det har gällt kortare arbetstid, längre semester, bättre inflytande i arbetet, bättre arbetsmiljö och tryggare anställningsvillkor. Alltid protesterar moderaterna.

Vänsterpartiet ser ett annat samhälle. Vi vill minska klyftorna i samhället, satsa på utbildning och jobb, anställa fler i vård och omsorg och införa en rättvis fördelning av de resurser som finns i samhället. Det är människors behov och bästa som ska styra utvecklingen, inte kortsiktiga vinstintressen, girighet och konservativa bakåtsträvare.

Bertil Dahl (V) Kommunalråd
Linda Fleetwood (V) Landstingsråd
Lars Holmberg (V) Ordförande Vänsterpartiet Kalmar län

Kopiera länk